close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DLA KIEROWCÓW

 •  

  Każdy rezydent Belgii, czyli osoba, która otrzyma belgijski dowód tożsamości (dotyczy to wszelkich kart potwierdzających tożsamość, nie tylko dowodów osobistych, ale także zaświadczenia rejestracji E oraz pobytu stałego E+) jest zobowiązana do niezwłocznego przerejestrowania pojazdu, który chce wprowadzić do ruchu na terenie Belgii. Instytucją odpowiednią do rejestracji samochodu jest Direction pour l'Imatriculation des Vehicules (DIV):

   

  http://www.mobilit.fgov.be/fr/indexReframed.htm?newURL=%2Fdivfr%2Fdiv.htm

   

  Za niektóre wykroczenia, jak znaczne przekroczenie prędkości, prowadzenie pod wpływem alkoholu we krwi  i środków odurzających, zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę, oprócz kary pieniężnej grozi również zawieszenie ważności prawa jazdy na wskazany przez Prokuraturę okres. Po upływie terminu nałożonej kary, w przypadku osób posiadających adres na terenie Belgii dokument można odebrać osobiście na terenie Belgii w odpowiednim urzędzie gminy, natomiast w przypadku osób, które nie mają adresu na terenie Belgii jest on odsyłany do Wydziału Konsularnego w Brukseli, który przekazuje go do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa, który je wystawił.

   

  Zgodnie z belgijskim kodeksem drogowym, kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia kar pieniężnych nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, samochód musi być pozostawiony na parkingu depozytowym, wyznaczonym przez nakładające karę służby i można go odebrać dopiero po uregulowaniu należności. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany do pokrycia kosztów postoju pojazdu na parkingu oraz odholowania pojazdu.

   

  W przypadku nałożenia mandatu i innych kar dodatkowych, Konsulat nie ma możliwości zmiany decyzji władz belgijskich.

   

  Taryfikator mandatów można znaleźć na stronie:

   

  http://code-de-la-route.be/sections/ar/ar-190700/679-annexe1-v15-679#g

   

  W przypadku nałożenia na kierowcę mandatu, na którego opłacenie nie posiada gotówki, istnieje możliwość skorzystania z tzw. assistance, który przyjeżdża na miejsce zatrzymania w celu opłacenia mandatu. Aby znaleźć odpowiednią instytucję assistance należy w wyszukiwarce WWW. wpisać „assistance paiement des amendes Belgique"  

   

  Pełny tekst belgijskiego kodeksu drogowego można znaleźć na stronie:

   

  http://code-de-la-route.be/textes-legaux

   

   

  Winietki

   

  Na terenie Belgii samochody ciężarowe mają obowiązek posiadania winietek, co jest wnikliwie sprawdzane przez belgijską kontrolę celną i policję. Ich brak karany jest mandatem w wysokości 250 € (płatnym tylko w gotówce). Zakup winietek powinien nastąpić przed wjazdem na terytorium Belgii lub na granicy w urzędach celnych lub na najbliższych stacjach benzynowych. Tylko w razie braku winietek we wskaznych wyżej miejscach, można wjechać dalej i w pasie 20 km od granicy kontynuować poszukiwania winietek. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że celnicy wielokrotnie nie respektują informacji o braku winietek i niemożności ich zakupu.  
  W przypadku braku możliwości zakupu winietek na tym obszarze, wjazd w głąb kraju (bez winietki) dozwolony jest wyłącznie samym ciągnikiem siodłowym (bez naczepy).

   

   

   

   

   

   

   

  Rezydenci posiadający europejskie prawo jazdy wydane przez Wydział Komunikacji danego Starostwa Powiatowego lub Urząd Miasta w Polsce, zobowiązani są zarejestrować i wymienić prawo jazdy w belgijskim Urzędzie Gminy, w którym są zameldowani, gdy:

  - jedna bądź więcej kategorii z europejskiego prawa jazdy traci termin ważności

  - prawo jazdy zostało tymczasowo bądź częściowo przywrócone, po wcześniejszym zakazie prowadzenia pojazdów.

  Prócz w/w przypadków nie ma obowiązku wymiany prawa jazdy na dokument belgijski.

   

  Gmina może jednak zasugerować rejestrację prawa jazdy, w celu wystawiania nowego dokumentu w przypadku ewentualnej utraty lub kradzieży.

   

  Więcej informacji na stronie internetowej :

  https://www.mobilit.fgov.be/data/route/ozb/32ozbn.pdf

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: