close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY

 •  

  Instytucje udzielające pomocy w sytuacjach losowych i nie tylko

   

  Biuro Integracyjne w Antwerpii

  Więcej informacji TUTAJ (PDF)

   

  Commission d'Aide aux Victimes de la Violence (Komisja ds. Pomocy dla Ofiar Przemocy)
  Waterloolaan 115
  1000 Bruxelles

  Tel.: +32 (0)2 542 65 11

   

  Centre pour l'égalité des chances (Ośrodek Równych Szans)
  Cellule Traite des Etres Humains (Komórka ds. Walki z Handlem Ludźmi)
  zajmuje się także sprawami kobiet zmuszanych do prostytucji
  Rue de la Loi 155
  1040 Bruxelles
  Tel.: +32 (0)2 233 06 11

   

  Pag-asa - organizacja pomagająca kobietom zmuszanym do prostytucji
  Rue des Alexiens 16b
  1000 Bruxelles
  Tel.: +32 (0)2 511 64 64
  http://pag-asa@skynet.be/

   

  Payoke - organizacja pomagająca kobietom zmuszanym do prostytucji
  Leguit 4
  2000 Antwerpen
  Tel.: +32 (0)3 201 16 90

   

  Surya - organizacja pomagająca kobietom zmuszanym do prostytucji
  rue Trappé 9
  4000 Liege
  Tel.: +32 (0)4 232 40 30
  info@asblsurya.be

   

  Przy każdej prokuraturze istnieje komórka ds. pomocy dla ofiar aktów przemocy (aide aux victimes)
  Bruksela
  Tel.: +32 (0)2 508 68 82
  Antwerpia
  Tel.: +32 (0)3 216 54 20

   

  Home Victor Dupré
  Rue Charpentier 5
  1000 Bruxelles
  Tel.: +32 (0)2 512 42 37
  (Schronisko dla kobiet potrzebujących pomocy, także dla kobiet z dziećmi)

   

  Haven (Hulp Antwerpen Vluchtelingen)
  Wandalstraat 32
  2140 Borgerhout
  Tel.: +32 (0)3 270 33 32

   

  Algemeen Onthaal CAV Metropol, Antwerpia
  Tel.: +32 (0)3 225 06 00

   

   

  Bezpłatne schroniska:

   

  Asile de Nuit
  Rue Terre Neuve 153
  1000 Bruxelles
  przyjęcia od godz. 20.00 (kolejka), bezpłatna tylko 1-sza noc
  Tel.: +32 (0)2 513 38 01

   

  Schronisko Samu Social
  rue de l'Imprimerie 5
  1150 Forest (Bruksela)
  Tel.: +32 (0)800 993 40

   

  Ariane (Bruksela)
  Tel.: +32 (0)2 346 66 60

   

  de Vaart
  Provinciestraat 32
  2018 Antwerpen

   

   

  Schroniska płatne (ceny od 15 - 17 euro/noc):

   

  Bruegel
  Rue du Saint-Esprit 2
  1000 Bruxelles (obok kościoła Notre-Dame de la Chapelle
  Tel.: +32 (0)2 511 04 36
  brussel@vjh.be

   

  Jacques Brel
  rue de la Sablonnière 30
  1000 Bruxelles
  Tel.: +32 (0)2 218.01.87
  brussels.brel@laj.be

   

  Génération Europe
  rue de l'Eléphant 4
  1080 Bruxelles
  Tel.: +32 (0)2 410.38.58
  brussels.europe@laj.be

   

  Sleep Well
  rue du Damier 23
  1000 Bruxelles
  Tel.: +32 (0)2 218 50 50
  infor@sleepwell.be

   

  Van Gogh
  rue Traversière 8
  1210 Bruxelles
  Tel.: +32 (0)2 217 01 58
  chab@ping.be

   

  Schronisko Antwerpia
  Erik Sasselaan 2
  Tel.: +32 (0)3 238 02 73

   

  De Biekorf
  Dambruggestraat 304
  2060 Antwerpen
  Tel.: +32 (0)2 232 08 24
  (opłata: 2,50 euro za dobę)

   

   

  Inne:

   

  Promofor a.s.b.l.
  Centre de services et d'assistance
  Av. De la Couronne 25
  1050 Ixelles
  Tel.: +32 (0)2 650 54 67 (p. Ewa Krzemień)
  secretariat@promofor.be

  organizacja socjalno-usługowa, udzielająca informacji i pomocy w dziedzinie praw socjalnych, ustawodawstwa pracy, kariery zawodowej, nauki i kariery naukowej.

   

   

  Ubezpieczenia komunikacyjne, wypadki drogowe

   

  Obywatele polscy przybywający do Belgii samochodem mogą posługiwać się polskim prawem jazdy. Przy dłuższych pobytach, prawo jazdy należy wymienić na belgijskie w ciągu 6 miesięcy od daty zarejestrowania się w rejestrze mieszkańców.
  Honorowane są ubezpieczenia komunikacyjne polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Od 1 maja 2004 r. posiadanie „zielonej karty" nie jest obowiązkowe. Sprawę tę reguluje dekret królewski z 17 maja 2004 r.
  W razie wypadku na terenie Belgii można:

   

  • - Sprawę załatwić polubownie - uzgodnienie z drugą stroną przebiegu zdarzeń i wypełnienie tzw. „constat européen d'accident" (formularz, który otrzymuje się wraz z ubezpieczeniem)
  • - Wezwać policję, co jest zalecane zwłaszcza w poważniejszych sytuacjach.
  • - Należy powiadomić swojego ubezpieczyciela. Adresy przedstawicieli polskich ubezpieczycieli podane są w „zielonej karcie". Poniżej podajemy adres przedstawiciela dwóch największych polskich ubezpieczycieli, PZU i Warty

   

  w Belgii:

   

  Axa Royal Belge
  Bd du Souverain 25
  1170 Bruxelles
  Tel.: +32 (0)2 678 61 11

   

  Ew. interwencję można podjąć w:

  Bureau Belge des Assureurs Automobiles
  (instytucja zrzeszająca wszystkich ubezpieczycieli samochodowych)
  rue de la Science 21
  1040 Bruxelles
  Tel.: +32 (0)2 287 18 81 / +32 (0)2 287 18 11
  w godzinach: 9.00 - 11.30 i 13.00 - 16.00

   

   

  Informacji w sprawach związanych z wypadkami mogą też udzielić:

   

  Groupement pour l'Action Routière (Fondation Frédéric Jacob)
  www.users.skynet.be/gar

   

  Parents d'Enfants Victimes de la Route
  Cecilejacobgar@skynet.be

   

   

  Porady prawne dla Polonii

   

  Tylko na umówione spotkania:

   

  Centrum Pomocy Prawnej w Brukseli

  Avenue Demolder 1
  1030 Schaerbeek

  GSM: +32 (0) 489 116 119
  FAX: +32 2 880 82 04

  E-mail: prawo@nowinki.be

   

   

  Centrum Pomocy Prawnej w Antwerpii

  GSM: +32 (0) 485.628.498 

  E-mail: centrumantwerpia@gmail.com

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: