close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

 •  

  Komunikat Prezesa NFZ dotyczący stosowania nowych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

   

  W dniu 1 maja 2010 r. wchodzą w życie następujące przepisy, zmieniające dotychczasowe regulacje obowiązujące w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

   

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
   z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2009.284.43),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
   w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.09.284.1),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (Dz.U.UE.L.09.284.43).


  Mając na uwadze powyższe, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje, iż nowe przepisy będą miały konsekwencje dla osób posługujących się formularzami E109 i E121 oraz członków ich rodzin, uprawnionych do korzystania ze świadczeń rzeczowych na podstawie ww. formularzy. Dotychczas osoby uprawnione do uzyskania formularza E109 lub E121 rejestrowały taki formularz w instytucji miejsca zamieszkania i ta instytucja stawała się dla nich właściwa w zakresie wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Natomiast od dnia 1 maja 2010 r. instytucją wydającą kartę EKUZ dla polskiego ubezpieczonego i ww. członków rodziny, która potwierdza prawo do świadczeń, będzie właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Równocześnie podkreślić należy, iż osoby, którym wydany został jeden ze wskazanych powyżej formularzy, będą w Polsce uprawnione do korzystania z pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej.

   

  W zakresie formularza E121 właściwym do udzielania informacji jest:

   

  1. Mazowiecki OW NFZ w Warszawie
   ul. Chałubińskiego 8
   00-613 Warszawa
   W odniesieniu do osób, które zamieszkują na terenie innego państwa członkowskiego niż państwo właściwe (obecnie posługujących się formularzem E109) właściwe do udzielania informacji są wszystkie Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia:
  2. Dolnośląski OW NFZ we Wrocławiu
   ul. Joannitow 6
   50-525 Wrocław
  3. Kujawsko - Pomorski OW NFZ w Bydgoszczy
   Al. Mickiewicza 15
   85-071 Bydgoszcz
  4. Lubelski OW NFZ w Lublinie
   ul. Szkolna 16
   20-124 Lublin
  5. Lubuski OW NFZ w Zielonej Górze
   ul. Podgórna 9b
   65-057 Zielona Góra
  6. Łódzki OW NFZ w Łodzi
   ul. Kopcińskiego
   5890-032 Łódź
  7. Małopolski OW NFZ w Krakowie
   ul. Józefa 21
   31-056 Kraków
  8. Mazowiecki OW NFZ w Warszawie
   ul. Chałubińskiego 8
   00-613 Warszawa
  9. Opolski OW NFZ w Opolu
   ul. Głogowska 37
   45-315 Opole
  10. Podkarpacki OW NFZ w Rzeszowie
   ul. Zamkowa 8
   35-032 Rzeszów
  11. Podlaski OW NFZ w Białymstoku
   ul. Pałacowa 3
   15-042 Białystok
  12. Pomorski OW NFZ w Gdańsku
   Marynarki Polskiej 148
   80-865 Gdańsk
  13. Śląski OW w Katowicach
   ul. Kossutha 13
   40-844 Katowice
  14. Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach
   ul. Jana Pawła II 9
   25-025 Kielce
  15. Warmińsko - Mazurski OW NFZ w Olsztynie
   ul. Żołnierska 16
   10-561 Olsztyn
  16. Wielkopolski OW NFZ w Poznaniu
   ul. Piekary 14/15
   61-823 Poznań
  17. Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie
   ul. Arkońska 45
   71-470 Szczecin

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: